Windhoek projectKleinschalig werkgelegenheidsproject

In de “township“ van Windhoek is een succesvol werkgelegenheidsproject voor kansarme vrouwen. Ook voor Gobabis (Epako) zou het geweldig zijn als daar een zelfde werkgelegenheidsproject gerealiseerd kan worden.

Door de WOS is daarvoor nu een plan voor ontwikkeld en we willen dit verder uitwerken. Het is een werkgelegenheidsproject voor vrouwen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Een kansrijk project, naar onze inschatting, dat veel banen kan opleveren. We hopen we daar snel mee te kunnen beginnen.