Sida Sores 2016 2Er zijn contacten gelegd met het nieuwe ministerie van ‘disabilities’ en met de Deputy Minister Alexia Manombe-Ncube. Van de nieuwe president in Namibië is dit namelijk een van de speerpunten van beleid. Het ministerie is zeer geïnteresseerd om samen met Smallingerland te kijken naar de mogelijkheden en het ontwikkelen van een pilot project voor lokale zorg voor gehandicapten.