Geschiedenis
Begin jaren '90 ontstonden er contacten tussen Smallingerland en Gobabis. De gemeente zag wel wat in samenwerking, omdat dit mogelijkheden bood om de strijd tegen apartheid te ondersteunen en omdat de politieke situatie in Namibië vrij stabiel was. Dit heeft in 1995 geleid tot een verdrag.
De eerste prioriteit was de huisvestingssituatie. Gobabis heeft veel "squatters". Mensen die illegaal grond in gebruik nemen om in hun woonbehoeften te voorzien. Met het Mapange Housing Project zijn anno 2002 160 sanitaire units en 100 huizen gebouwd in de squatterwijk Epako van Gobabis. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeenten Gobabis en Smallingerland en Woningbouwvereniging Smallingerland.

Algemeen bestuur
WOS Gobabis draait volledig op vrijwilligers die betrokken zijn bij de situatie in Gobabis. Het algemeen bestuur van de WOS Gobabis bestaat uit mensen die actief zijn in de projecten: Home Based Care, Empowermentproject voor kansarme vrouwen, PSG, ROC Friese Poort, Onderwijs en Stageprojecten en het Pilot project Gehandicaptenzorg.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Anita Merkus voorzitter, Tett Vaatstra secretaris en Monique Terpstra, penningmeester.