Een persbericht van de gemeente Smallingerland

Andere invulling relatie met Gobabis
In mei heeft de raad al aangegeven dat men de vriendschapsrelatie met Gobabis wil continueren. Daarbij werd aangegeven dat men de inzet voor Gobabis vooral wil richten op het verbeteren van het onderwijs aan kwetsbare kinderen. Dat was ook de kern van het debat dat eind oktober in de gemeenteraad plaatsvond.

Foto 3 Opening Gezonde Schoolpleinen CSG Liudger kopieSponsorloop voor een speelplaats bij de Tumelo PreSchool in Gobabis
Op donderdag 13 oktober zijn de nieuwe, gezonde schoolpleinen van CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai en vmbo/mavo-locatie Splitting feestelijk geopend.

Poster A1 KLEURRYK FB

KLEURRYK
Een familievoorstelling gespeeld door jongeren uit Gobabis en Drachten. Over hoe we zwart wit denken kunnen veranderen in kleurrijk denken. De ander is niet degene die over de grens woont. De ander dat ben ik.
Concept en regie: Gooitsen Eenling.

IMG 0107Onlangs bracht Festus Uietele, Governor of the Omaheke Region, waarin Gobabis gelegen is, een bezoek aan Smallingerland. Vooral om mogelijkheden te onderzoeken om op een praktische manier lokaal en kleinschalig zelf producten te maken uit bijvoorbeeld de veeteelt die al aanwezig is.


Foto 1 JubiAl sinds 1995 heeft onze gemeente een stedenband met Gobabis  Dit jaar vieren we hiervan het 20 jarig jubileum!


We vieren dit met een tentoonstelling van Kuru Art, met een jubileumuitgave maar ook op Simmerdeis. En erg leuk voor alle basisscholen; de wedstrijd “Dromen van Gobabis” waar de leerlingen kunnen laten zien, met allerlei creaties, hoe hun dromen eruitzien.
Ook wordt er druk gewerkt aan een prachtig theaterproject “Vooroordelen” door jongeren uit beide gemeentes.


We hopen op een mooi jaar en we hopen ook dat u deze bijzondere band met ons komt meevieren!

 

 

 

 

 

 

WOS Delagatie Namibie 2016WOS-Gobabis heeft gisteravond een ontmoeting gehad met de Deputy Minister of Disability Affairs Namibia, Alexia Manombe-Ncube, en haar delegatie tijdens haar bezoek aan Smallingerland.

Windhoek projectKleinschalig werkgelegenheidsproject

In de “township“ van Windhoek is een succesvol werkgelegenheidsproject voor kansarme vrouwen. Ook voor Gobabis (Epako) zou het geweldig zijn als daar een zelfde werkgelegenheidsproject gerealiseerd kan worden.

Door de WOS is daarvoor nu een plan voor ontwikkeld en we willen dit verder uitwerken. Het is een werkgelegenheidsproject voor vrouwen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Een kansrijk project, naar onze inschatting, dat veel banen kan opleveren. We hopen we daar snel mee te kunnen beginnen.

Gobabis kampIMG 0092

Twaalf kinderen uit Epako hebben deel kunnen nemen aan een, door de WOS-Gobabis gesponsord, leadership-camp. Gijsbertha van Rooyen, initiatiefneemster en begeleidster vertelt hieronder over haar ervaring.