Daan en MartijnDaan Riepma en Martijn Halma zijn gevraagd hun stage ICT aan de HanzeHogeschool in Gobabis te doen. In het ondersteuningsprogramma dat samen met de Gobabis is opgesteld is aangegeven dat Smallingerland hen zou ondersteunen met het opzetten van adequaat ICT systeem. Daan en Martijn brengen de organisatie , de taken en benodigde software in kaart en doen op basis daarvan een aanbeveling voor toekomstig systeem.

Naar de Blog van Daan Riepma