Sneller bouwen
Twee jaar geleden heeft Smallingerland samen met de gemeente Gobabis een project opgezet om ongeveer 500 kavels met droogtoiletten te bouwen. Er werd gekozen voor een droogtoilet omdat de bouw van een rioolstelsel te duur was en de kosten van water gebruik de draagkracht

van de meeste inwoners te boven zou gaan. Het schaarse water is in alle opzichten kostbaar en een dr oogtoilet is een praktische en goede oplossing. Het bouwen van de toiletten ging evenwel erg langzaam. Deels omdat de gemeente Gobabis onvoldoende geschoolde arbeiders heeft en deels omdat ander e plannen haaks op de plannen voor de droogtoiletten leken te staan. De nationale regering wilde nl. dat iedereen een watercloset zou krijgen en leek bereid de infra-structuur (het rioolstelsel dus) te financieren. Na lange onderhandelingen is men erin geslaagd om een combinatie te maken en dit technisch nader uit te werken. Het komt erop neer dat de nationale regering een rioolstelsel en waternet aanlegt en dat de droogtoiletten daarop aangesloten kunnen worden. De afvoer van urine kan via dit rioolstelsel en de vaste ontlasting wordt opgevangen in een ton die regelmatig geleegd wordt. De maandelijkse kosten bedragen hierdoor slechts 2 euro voor een huishouding/ kavel. Als men meer kan en wil besteden, kan men een watercloset aansluiten. Ook krijgt elke kavel nu een watertappunt met een watermeter. Door het slim aanbesteden van het werk houdt de gemeente Gobabis nu geld over om de constructie van de toiletten ook door anderen te laten doen.

burgemeester

De gemeente Smallingerland, de sponsors (heel veel basisscholen en bedrijven in Smallingerland hebben geld ingezameld voor dit project) staan garant voor de materiaalkosten (ongeveer 350-400 euro per toilet). De burgemeester van Gobabis heeft beloofd dat het vrijkomende geld door de slimme aanbesteding ingezet gaat worden voor de bouw van de toiletten. De verwachting is dat hierdoor een enorme versnelling van de bouw plaats kan vinden. Daarnaast zijn er plannen om voorlichting voor de toekomstige toiletgebruikers te organiseren.

 

 

 

 

De burgemeesters Sila Bezuidenhoudt en Gerrit Jan Polderman voor het gemeentehuis in Gobabis.