Burgemeester Van Bekkum lichtte toe dat onze focus en de besteding van geld vooral ligt op kennisoverdracht en educatie.

Daarvoor hebben we de komende vier jaar éénmalig € 52.000 nodig. Via een amendement van het CDA, SP, PvdA en VVD is een bedrag van €12.000 (binnen het totaalbedrag van € 52.000) dat begroot was voor stages en uitzendingen overgeheveld naar de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland (WOS). De werkgroep moet het bestemmen voor het onderwijs aan gehandicapte kinderen en/of het project "Light for the children".

De raad stemde in ruime meerderheid in met het amendement en het voorstel om de vriendschapsrelatie met Gobabis op een andere manier te continueren. Naast inzet op onderwijs en educatie wil de gemeente richt zich vooral richten op het bij elkaar brengen van netwerken om een aantal economische activiteiten te faciliteren zoals het gebruik van zonne-energie, inzetten van watertechnologie en creëren van meerwaarde van agrarische producten in de regio. De gemeente initieert geen eigen projecten meer met Gobabis. De WOS richt zich daarop. De nadruk ligt voortaan op faciliteren en verbinden in het economische veld en het creëren van kansen door onderwijs en educatie.

 

 

WOS Gobabis zal zich blijven richten op het initiëren en ontwikkelen van nieuwe en bestaande projecten. Zo zijn we, in samenwerking met het ministerie van Disabilities in Namibië, bezig met van een pilot project in de gehandicaptenzorg en willen we ons richten op Home Based Care in Epako. Ook is door de WOS is een plan ontwikkeld voor een werkgelegenheidsproject voor kansarme vrouwen en dit willen we de komende periode verder uitwerken. Daarnaast blijft onderwijs aan gehandicapte kinderen voor WOS-Gobabis een belangrijk doel.

WOS mail vierkant