De Raad van Kerken Drachten (RvK) heeft in de afgelopen jaren verschillende contacten gelegd met Gobabis. Deze contacten zijn gelegd om een relatie aan te gaan met de verschillende geloofsgemeenschappen in Gobabis. In Gobabis zijn diverse kerkgenootschappen, o.a. de Evangelisch Lutherse kerk, Dutch Reformed Church, Anglicaanse kerk, Rooms Katholieke kerk en diverse Evangelische gemeenten.

Aan concrete kerkelijke contacten tussen Drachten en Gobabis wordt verder gewerkt. Activiteiten van werkgroep Kerken hebben tot doel het opbouwen en in stand houden van vriendschapsbanden tussen kerken en geloofsgemeenschappen in Gobabis en de Raad van Kerken Drachten. De WOS stelt het bestuur van de Raad van Kerken bestuurlijk in staat om de relaties tussen de organisaties verder uit te diepen.