Header11 Header3 Header4 Header5 Header6

Welkom op de site van WOS Gobabis!

WOS Gobabis staat voor Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland Gobabis.

 

IMG 0101Fetus Uietele, Governor of the Omaheke Region in Smallingeland


Onlangs bracht Festus Uietele, Governor of the Omaheke Region, waarin Gobabis gelegen is, een bezoek aan Smallingerland. Vooral om mogelijkheden te onderzoeken om op een praktische manier lokaal en kleinschalig zelf producten te maken op een duurzame manier. Meer...

 

 

WOS Delagatie Namibie 2016 2The Deputy Minister of Disability Affairs Namibia, Alexia Manombe-Ncube

 

WOS-Gobabis heeft een ontmoeting gehad met de Deputy Minister of Disability Affairs Namibia, Alexia Manombe-Ncube, en haar delegatie tijdens haar bezoek aan Smallingerland.

 

Hier lees je er meer over...

 

 

 

 

  

WOS Gobabis omdat...

Gobabis is een stad in het Noord-Oosten van Namibië waar de gemeente, al sinds 1995, een stedenband mee heeft. De stad heeft een grote sloppenwijk: Epako.
WOS-Gobabis richt zich op de kwetsbare groepen in Gobabis Namibië. Voor deze projecten vragen wij hulp en steun van inwoners, bedrijven en organisaties in Smallingerland.

De WOS werkt nauw samen met onze zusterpartner in Gobabis.

Door de vriendschapsrelatie van gemeente Smallingerland met gemeente Gobabis wordt de problematiek van extreme armoede herkenbaar voor de inwoners van Smallingerland door middel van voorlichtings - en bewustwordingsactiviteiten.

Drie doelstellingen
Naast het stimuleren van bewustwording rond ontwikkelingssamenwerking richten wij ons op Epako met de volgende drie speerpunten:

  • Onderhouden en uitbouwen van de vriendschapsrelatie Gobabis & Smallingerland
  • Initiëren en genereren van duurzame ontwikkeling
  • Armoedebestrijding en mensenrechten.

Doelgroepen
Op deze site willen we u informeren over de verschillende taakvelden van WOS Gobabis, elk met hun eigen doelgroep, en u op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Kerken
Naast de taakvelden zijn ook kerken in Smallingerland actief. Onder het menuutje Kerken kunt u alles lezen over de initiatieven door De Raad van Kerken Drachten.